Min privata lilla hörna.

söndag 18 maj 2008

Könsdiskrimerande bibliotek?

"Nerdragna gardiner, förtäckta fönster och stängd dörr. Inga män får var med och inte heller se på. Det är förutsättningen för att kunna jympa utan slöja."

http://fp.sitereactor.se/fp2-08/tjejjympa.aspx


Som jag tidigare skrivit (via tips från bloggen "Vit, medelålders man"), så ägnar sig Friskis & Svettis (F&S) numera åt könsdiskriminering i "toleransens" och "mångfaldens" namn.

http://vitmedelaldersman.blogg.se/1207778461_friskis__svettis_har_.html


För att citera F&S' tidning Friskispressen:

"Muslimska kvinnor får inte blandas med män och inte röra sig framför en man. Kroppsformen får heller inte synas."

Och vilka är det som bestämt det? Go figure, som de säger i Brooklyn!

Om den muslimska kvinnosynen inte är kvinnoförtryck, så vet jag inte vad kvinnoförtryck är.
Men många feminister försvarar den, trots att de aldrig skulle acceptera att icke-muslimska, svenska män lade sig till med samma kvinnosyn.

Det finns något som kallas vältalig tystnad. Och feminist-Sveriges tystnad om invandrat kvinnoförtryck säger mer än alla bedyranden om att man visst bryr sig!

På promenad längs Sörmlandsleden med hundarna Ture och Tyra, samtalade jag per mobil med bloggaren Herr K. Denne är en man vars omdöme jag hyser stort förtroende för. Ett slags vox populi. Folkets röst.

Han hade läst vad jag skrivit om F&S, och framförde tanken att det hela var ett led i en islamistisk strategi att tvinga fega svenskar att rätta sig efter muslimsk lag.

Han stödde sig på vad han läst i Friskispressen:

"Värden öppnar dörren och välkomnar några kvinnor som kommer raka vägen utifrån med ytterkläder och slöja. De vet att fotografering kommer att ske på passet och en av dem tittar sig lite oroligt omkring.-Är det en manlig fotograf? undrar hon."

Patetiskt! Fast Friskispressen tycks anse är, att det är hur berikande och okej som helst. Att vi måste bejaka andra kulturer än den svenska, som Mona Sahlin hatar så mycket och Fredrik Reinfeldt alias Täbyzombien kallar barbarisk.

http://sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=589029

Herr K. tog fasta på, att kvinnorna kom "raka vägen utifrån med ytterkläder och slöja". Hans teori var att de inte kom för att gympa, utan att islamistiska män fått dem att testa F&S:s gränser. Hade F&S sagt nej, så hade de islamistiska männen vänt sig till landsförrädiska och anti-demokratiska DO, och anmält F&S för etnisk diskriminering.

Herr K. menade att detta var ett steg bland många för att tvinga svenskarna att tillåta särbehandling av muslimer. Dvs. muslimskt kvinnoförtryck.

Herr K. undrade om nästa steg var att införa speciella tider för kvinnor på våra kommunbibliotek, eftersom muslimska kvinnor inte får träffa män - varken kristna, atetistiska eller muslimska män.

Hemkommen från Sörmlandsleden och sittande framför datorn är jag uppriktigt orolig för att Herr K har rätt. För att de ryggradslösa fegisar som styr vårt samhälle, skulle ge efter - en gång till.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ett citat från min blogg:
http://mordhotadmuslima.blogspot.com/
- - - - -
Hur tillgår dhimmifieringen? Här ett litet obetydligt exempel.
Den muslimska organisationen Ibn Rushd delade för första gången ut sitt muslimska hederspris till IKEA för deras mångfaldspolicy och för att antällda muslimor tillåtes bära muslimsk sjal = hijab. Detta anser man visar upp muslimska kvinnorna som aktiva och produktiva medborgare, något som går rakt emot den stereotypa bilden av muslimska kvinnor som offer.
- - - - -
Nu förhåller det sig emellertid så att den muslimska sjalen är inte påbjuden av den himmelska supertomten allah, den är inte omnämnd i koranen. Det finns ingenting i koranen om att kvinnor skall täcka sitt hår. I koranen talas det om att kvinnor skall täcka sin kropp under midjan, sina privata delar. På den tiden då det begav sig gick damerna runt med oklippt, utslaget hår, bara bröst och underkroppen täckt endast av en bast- eller halmkjol som nådde till knäna och som var sammanbunden i midjan av band eller snören. Man kan utan svårighet föreställa sig hur dessa damer ofrånkomligen visade sina intima behag då de något så när avslappat satt ner -- och att Mohammeds unga hustru Aisha visade upp sina genitalia för kreti och pleti störde profeten, så han snickrade till några koranverser i ämnet. 24:31; 33:53; 57:26 - sen återstod att ta hänsyn till begreppet Juyubihinna, vars betydelse islams skriftuttolkande gubbstruttar har stridit om i århundraden.
- - - - -
En muslima som i nutiden bär sjal indikerar inte endast att hon utövar eller låtsas utöva sin tro, utan också outsagt att hennes förment moraliska värderingar är bättre än alla andra inte sjaltäckta kvinnors. Hon ger inte handen till män och hon visar inte sitt hår för dem därför att männen betraktas som ociviliserade, vilda djur, som inte kan kontrollera sin sexualdrift. Kamske som talibaner - vi känner igen idiotresonemanget hemmaifrån: Wachenfeldt och Schyman!
- - - - -
Aldrig kommer hon att gifta sig med en otrogen, och hon kräver exklusiv frånvaro av män i olika situationer: i skolan, på biografen, i simbadet,i gymnastiksalen,på jobbet och i kollektivtrafiken, på tåg, i flygplan osv - och till detta skall vi västerlänningar behöva ta hänsyn och inrätta omgivningen efter. Hon hårdprioriterar sin religion, eller åtminstone dess fördomar; hon erkänner inte kristendomen eller accepterar att bo bland kristna eller sekulära och framför allt annammar hon inga av ett nytt värdlands seder och bruk.

Här en bild av den förljugna danska politikern Asmaa Abdol-Hamid - upptill och nedtill - damen är under fotbandagen iklädd högklackat, något som supertomten allah bestämt ogillar, enligt föreskrift i koranen.
- - - -
Genom sitt beteende förnärmar och förolämpar den hijab-iklädda musliman både värdlandets sekulariserade kvinnor och sina icke sjalbärande muslimska medsystrar, samt alla manliga otrogna, sådana som du och jag, som faktiskt till skillnad från de muslimska männen tycks på det stora hela kunna kontrollera sin/vår sexuella drift.
- - - - -
Så förhåller det sig med dessa aktiva och produktiva medborgare dessa sjaltäckta muslimor. Att sedan hela detta stupida icke allahpåbjudna regelsystem med hemvist i haditherna är ett exklusivt manligt påfund, gör det hela inte mindre komiskt. Komiken blir ännu större om man bekantar sig med de regler och förordningar som styr de djupt troende muslimernas vardag - då gäller det att ha rätt grepp om snorren när man lättar på trycket!
==================================
Jag håller troligen på att bli rättshaverist - en sådan som oavsett orsak eller rätt eller fel alltid blir betraktad med smälek. Detta oaktat försöker jag att skapa publicitet för mitt fall, så att det inte bara blir ett rutinfall i tingsrätten som drunknar i tystanden. Därför distribuerar jag också följande flygblad:
Vänligen meddela dina två medarbetare!
Mvh
ln

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
En nästan vanlig dag i multikulturella svenska Dhimmistan.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Swedish + English Version
- - - - -
Med uppenbar avsikt att tillskansa sig pengar beskyller sanningslöst och uppsåtligen en invandrad muslimsk kvinna och hennes son en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne.
- - - - -
På bloggen http://mordhotadmuslima.blogspot.com skildras kort och koncist på engelska en händelse, som till sin art troligen kommer att bli altmera vanlig i Sverige efterhand som friktionen mellan invandrare från främmande kulturkretsar och etniska svenskar ökar. Händelsen har blivit polisanmäld av den muslimska parten som mordhot.
.
Sedan följer en skildring inklusive kommentarer på svenska i form av en 'polis(mot)anmälan' för falsk angivelse och olaga hot.
.
.
FÖRST KRÄNKT VINNER
-- så lyder titeln på en av Zarembas artiklar i DN om kränkthet - läs den!
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=743702
.
DEN NYA FOLKSJUKDOMEN?
Det finns anledning att förundras över hur många hypersensibla och ryggradslösa stackars människor det finns i Sverige, som skapar mening i sin tillvaro genom att låta sig kränktas i livets påfrestande situationer. Möjlighet
har sedan tillskapats av statsmakten att tillägna sig oförtjänt ekonomisk vinning genom att sant eller osant klaga inför domstol över att man är KRÄNKT. Denna möjlighet ges dock inte till folkmajoriteten utan blott till vissa
kategorier, som makteliten månar om. Genom ett engagerat arbete av t.ex diskrimineringsombudskvinnan DO eller via en tingsrätt kan en klagande om turen ej sviker bli tillförsäkrad ett skadestånd på ett 5-siffrigt belopp. Klaga över att ha fått en fis på tvären och puff har man blivit 40 000 kr rikare. Mycket svårare än så är det inte.
.
Denna möjlighet till oförskylld, predatorisk förtjänst tillerkännes som nämnts dock endast exklusiva minoriteter typ Homo-Bi-Trans-personer och liknande samt förstås landets alla invandrade kulturberikare.
.
Vem som helst i Sverige som tillhör folkmajoriteten - "personer med svensk bakgrund" - kan däremot, om oturen vill sig, bli offer för denna nya rånmetod. Att fråga en osvensk främling vad klockan är, kan få till orsak att vederbörande anser sig ha blivit kränkt och via mobiltelefon tillkallar polis, som sannolikt kommer att ta parti för den kränkte. Har denne dessutom samarbetsvilligt vittne till hands, så är det nog kört för klocklöse herr Svensson.
.
Vi styrs idag av ett system som värnar mer om främlingar än om svenskar - som hellre ser till främlingarnas väl än till vårt, vi "personer med svensk bakgrund", som tillsammans med våra förfäder under historiens gång har byggt landet och som genom en världsunikt hög beskattning gjort det möjligt för vår motbjudande maktelit att utan folkets medgivande bereda uppehåll och uppehälle för alla dessa hundratusentals hitresta eller hitsmugglade främlingar från helt främmande kulturkretsar samt dessutom tillse att dessa kulturberikare av skillda slag och bekännare av olika trosuppfattningar (varmed menas företrädesvis islam) blir tillförsäkrade ett rättsskydd, vars straffstadgande ensidigt är riktat mot den etniska ursprungsbefolkningen - eller med maktelitens orwellska terminologi: personer med svensk bakgrund.
.
Vänligen sprid denna URL: http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ över nätet, så att denna av svenska staten införda och sedan i sann dhimmifieringsanda ivrigt sanktionerade rånmetod småningom blir allmänt och internationellt känd!

Kopior av denna skrivelse (+ i lämpliga fall den kommenterande polismotanmälan) kommer att tillställas en förhoppningsvis vid krets av läsare, från statsministern och justitieministern till enskilda bloggare i in- och utlandet. En redovisning av dessa mottagare kommer att finnas sist på bloggen och bli fortlöpande uppdaterad.
Tack för din vänliga medverkan!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
På bloggen medverkar: den himmelske supertomten Allah, tokbeduinen Mohammed, Einstein, Erica Sherover Marcuse, Willie Kunze, Amin el-Husseini, Adolf Hitler, Moona Muslim, Yassir Arafat, Ali Al-Faqir, Ibrahim 'Alloush, Susanne Winter, Gregorius Nekschot, Aisha Mohammed, Bill Warner, DO, Asmaa Abdol-Hamid, Mark Gabriel, Jan Hjärpe, Mohammad Fazlhashemi, Shaitan, Bush & Reinfeldt, prince Charles, Klein & Weiderud, Francis Fukuyama, fru Gustafsson samt kriminalpolisens i Lund specialrotel för virtuella kafirbrott. .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AN ALMOST TYPICAL DAY IN MULTICULTURAL SWEDISH DHIMMISTAN
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
For the obvious purpose of making money an immigrated muslim woman and her son falsely and intentionally accuse a 73 years old Swedish pensioner for having thretened to killr her - she demands SEK 50,000 ($8,500) in damages.
.
On the blogsite http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ please read a description in condenced form in English of an event that probabely will become increasingly common as time goes on and the friction between various immigrants of non western origin and ethnic citizens are increasing. The
condenced story was originally published at Gates of Vienna:
http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/offense-against-multiculture.html
.
The present event has been reported to the police by the muslim party as a murder threat, and the police absurdly suspects the pensioner for having thretened to kill the muslim woman.
.
After the short description in English of this case there follows the unabridged original argumenting description in Swedish, actually in form of a polis(counter)report for false denunciation and unlawful threat.
.
GET RICH QUICK in SWEDEN
A legal practice has evolved in Sweden whereby any Swedish citizen who is not a "person of Swedish background" - i.e. not belonging to the indigenous Swedish population but in most cases has an exclusive immigrant background - can bring legal action against anyone they allege has hurt their feelings or insulted them, in reference to gender, sexual orientation, skin colour, religion, nationality and more and with damages amounting anywhere from $2,000 to $20,000 USD, under penal code (brottsbalken) 16:8 - a totally insane rubber paragraph.
More can be read about this legislation here at Vidare:
(http://www.vdare.com/taylor/sweden.htm
.
Anybody in Sweden can become a victim of this modern thievery. The money after minor judicial proceedings is confiscated from the offender by the state and then handed directly to the offended party. The law is so lax that you could conceivably ask any foreigner the time, to which they might take offense and set the police on you from their cellphone.
.
We indigenous Swedes are today governed by a system that cares more about strangers than of us - that prefers to provide for the wellbeing of strangers than for us; we "persons of Swedish background", who together with our ancestors has built the country and who, by an uniquely in the world high taxation, make it possible for our repugnant power-elite to attend, without consent of us the people, to residence and subsistence for all these strangers from totally alien cultures.
.
Please spread this URL: http://mordhotadmuslima.blogspot.com/ around the Net in order to break the silence around this absurd accusation and this travesty of law. Copies of this message and the URL will be distributed to as many people as possible, the press, public authorities etc. and to individual bloggers and readers all over Europe. In the end of the blogsite there will be a register of all addresses this humble and urgent request has been sent to.
Thank you for you cooperation!
- - - - - - - - - - - - -
Participating on the blog do: the Heavenly and allmighty Santa&Brownie Allah, the Bedouinjerk Mohammed, Einstein, Erica Sherover Marcuse, Willie Kunze, Amin el-Husseini, Adolf Hitler, Moona Muslim, Yassir Arafat, Ali Al-Faqir, Ibrahim 'Alloush, Susanne Winter, Gregorius Nekschot, Aisha Mohammed, Bill Warner, DO, Asmaa Abdol-Hamid, Mark Gabriel, Jan Hjärpe, Mohammad Fazlhashemi, Shaitan, Bush & Reinfeldt, prince Charles, Helle Klein & Peter Weiderud, Francis Fukuyama, ms Gustafsson and the Special Squad for Virtuel Kafircrimes of the Criminal Police in Lund (SSVKCP).