Min privata lilla hörna.

onsdag 2 april 2008

Den moderne fariséen

Matt 6:5: "Och när i bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna."

Vilka motsvarar skrymtarna i vår tid och i vårt Sverige?

De som av fåfänga vill framstå som goda.

I vårt avkristnade samhälle mäts godhet i politiska åsikter om mångfald, invandring och feminism. De av den politiska överheten godkända åsikterna är de som den goda människan i ett sådant samhälle måste omfatta för att betraktas som god.

Det är därför Sverigedemokraterna eller människorna bakom "islamofobiska" bloggar som denna inte betraktas som goda, snarare som skitstövlar.

Samtidigt när jag läser om de förödande konsekvenser som invandringen till Storbritannien får för de som nu är barn, om man skall gå efter den tvärpolitiska
rapport som överhuset publicerat, så inser man att den politiska överhetens (regeringens) godhet inte är någon godhet. Snarare ondska maskerad som godhet.

Och eftersom de ekonomiska effekterna av invandringen till Frankrike varit lika förödande som för den till Storbritannien, enligt en översatt artikel ur Le Conservateur på Gallia Watch, så inser man att denna till godhet maskerade ondska är internationell och följaktligen även kan existera i Sverige.

För att finna paralleller som klargör denna ondskas natur, tillåt mig dra en parallell till privatlivet och yrkeslivet.

Det är lätt att framstå som god eller snäll genom att aldrig ställa krav, aldrig bråka. Samtidigt kan det vara ett svek, i synnerhet om kravlösheten drabbar barn.
Och att svika under täckmantel av godhet, det är inte godhet.

Samma sak med att inte våga ta ansvar för framtiden, även om det innebär att man måste utmana sin samtids och sitt samhälles tabun.

Sunt förnuft säger oss att det finns en ekonomisk gräns för mycket man kan hjälpa människor som har det svårt.

Ett samhälles åtaganden mot egna medborgare kan vara nog så ansträngande, men om åtagandena utsträcks till att omfatta en massinvasion av hjälpbehövande, ja, alla jordens invånare, då blir de samhällskadliga. Finns det någon dygd i att vara så "god" att man intecknar ett samhälles barns framtid? Är det inte snarare ett fegt och skamligt svek?

3 kommentarer:

Tênis e Sapato sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Tênis e Sapato, I hope you enjoy. The address is http://tenis-e-sapato.blogspot.com. A hug.

Computadores sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Computador, I hope you enjoy. The address is http://computador-brasil.blogspot.com. A hug.

Pelle sa...

Okej, jag är ingen bot som de ovan, men jag gillar din blogg iallafall. Bra och modig vinkel på saker och ting.