Min privata lilla hörna.

söndag 10 februari 2008

Två sidor av samma mynt - feminism och multikulti


Sverige behöver ett parti som kritiserar både invandringen och feminismen.
När det gäller kritik av feminismen så kan det handla om antingen att kritisera jämställdhetstanken som sådan eller att kritisera feminismen - den som praktiseras i Sverige av staten och vänstern och massmedia - för diskriminering mot män. Med andra ord för svek mot det könsneutrala perspektivet och för att anlägga ett genusperspektiv när man i stället borde inse, att skrivna som oskrivna lagar förtrycker både män och kvinnor.

Exemplen på hur gammaldags förväntningar på män lever kvar sida vid sida med en ny mansroll är många. Detta för att uttrycka saken diplomatiskt. Med ord som bättre beskriver hur man upplever det som man när man tar del av underhållning i tv eller tidningar, speciellt då damtidningar som Amelia och Tara etc., skulle jag tala om dubbelmoral.
Enligt den feministiska ideologin så är kvinnor alltid i underläge i vårt samhälle. Vilket motsägs av att det finns oändligt många kvinnor som har bättre ekonomi och högre status än de flesta män.

Detta sätt att felaktigt tolka samhället går igen i alla feministiska påståenden, som vid närmare koll alltid visar sig bero på medvetet trixande med statistik.
Män är överrepresenterade inom lågstatusyrken, tvärtemot vad feministerna påstår (t ex sophantering och slakterinäring).

Kvinnor får inte alls sämre behandling vid hjärtinfarkter som Solveig Ternström och SVT påstår. Det dör visserligen fler kvinnor i hjärtinfarkt, men det beror på att kvinnor lever längre än män. Marie Abrahamsson, ledarskribent i SvD, skrev en intressant krönika
i ämnet om hur hon lurats av TV-propagandan.

Till och från driver feministerna sina små kampanjer. Lägger dem på hyllan efter ett tag och efter ytterligare någon tid dammar man av dem och
kör dem igen.

Helt utan vetenskaplig grund målar man nu upp risken för att kvinnor blir drogade på krogen. Nogsamt undviker man att tala om vad blodprov visar utan allt handlar om subjektiva upplevelser. Den enda noggranna rättsmedicinska
kartläggningen som jag känner till är från Storbritannien och omfattar över tusen anmälningar om spetsade drinkar. Inte ett enda test visade spår GHB eller rohypnol, däremot av rikliga kvantiteter cannabis och alkohol, droger som kvinnorna själva intagit.

Ett annat kärt tema där man bluffar är om kvinnolöner. Att kvinnor generellt tjänar mindre än män bevisar ingen diskriminering. Man kan även jämföra landsändar och etniska grupper och åldersgrupper utan att förklaringen är diskriminering. Men om man sätter likhetstecken mellan inkomst och lön, så bortser man från till exempel från kvinnors högre frånvaro.

Istället för att diskutera den nationella frågan och invandringsfrågan, ägnar man sig åt ett skenproblem i jämställdhetens namn. Om kvinnovåld är ett så stort problem, så borde man kanske vara emot import att hederskulturer till vårt land. Man kanske borde titta på överfallsvåldtäkter och fråga sig varför de flesta överklaganden i hovrätten gäller män med utländsk bakgrund. Man borde fråga sig om de flesta muslimers kvinnosyn är förenlig med jämställdhetssträvandena.
Men här missar både feminismen och det anti-feministiska samfundet och Pär Ström stort, därför att man inte törs berör invandringsfrågan.